Oglasi

Приказивање постова са ознаком Da pročitamo linije sa vašeg dlana. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком Da pročitamo linije sa vašeg dlana. Прикажи све постове

среда, 26. август 2015.

Da pročitamo linije sa vašeg dlana

 Da pročitamo linije sa vašeg dlana

Koji dlan treba da gledamo? Desni ili lijvi?

Lijevi dlan

Linije na lijevoj šaci pokazuju vaš najdublji karakter i talenat sa kojim ste rođeni, na osnovu toga možete da analizirate svoj trenutni posao, svoju ličnost i svoje zdravlje.

Desni dlan

Linije na desnom dlanu predstavljaju ono što ste "dobili" nakon rođenja. poređenje između ova dva dlana će vam pokazati promjene u vašoj ličnosti.

Linija srca

- Otkriva emotivno i fizičko stanje vašeg srca

- Ako počinje od kažiprsta to znači da ćete teško donositi odluke kada je u pitanju ljubav.

- Ako počinje od sredine dlana, to znači da ćete se lako zaljubljivati.

- Ako počinje između srednjeg i kažiprsta, znači da ste sebični u vezi.

- Ukoliko je linija slaba to znači da će vas kroz život više voditi logika nego strast.

- Male izbrisane linije znače da malo pridajete na značaju emotivnoj strani.

- Kratka i ravna linija srca pokazuje da niste zainteresovani za romantiku.

- Dugačka, krivudava linija znači da lako pokazujete emocije.

- Talasasta linija pokazuje vašu tendenciju da imate nekoliko ljubavnika.
wikihow.com
Linija glave
Ona je horizontalna i nalazi se odmah ispod vaše linije srca. Ona predstavlja vaš stil učenja i komunikacije, kao i vašu žeđ za znanjem.

- Nedostatak ove linije pokazuje da ste spori i lijeni.
- Izbrisana linija pokazuje nedostatak koncentracije i poteškoće pamćenja.
- Kratka linija glave ukazuje na to da imate praktičnu pamet.
- Dok dugačka znači da ćete uvijek biti fokusirani na posao, imaćete uspjeha, a možda ćete čak biti i sebični.
- Prava linija je znak realističnog, logičkog i organizovanog uma.
- Talasasta linija pokazuje da ste nestrpljivi.
- Kriva linija da ste vrlo kreativni.
- Ako vam linija glave počinje gdje i linija života, imate jaku volju.
- Ako se od nje odvaja imaćete odličan osjećaj za avanturu.

wikihow.com
Šta mogu ruke da vam otkriju o vama i vašoj budućnosti?

- Linija života odražava fizičko zdravlje i opšte blagostanje. Glavne promjene u vašem životu se registruju na toj liniji.
- Nedostatak linije pokazuje da patite od anksioznosti i nervoze.
- Izbrisana linija otkriće da imate malo energije i život bez avantura.
- Duboko urezana linija znači miran i staložen život.
- Ako je linija dugačka kao i duboka, imaćete dosta energije i vitalnosti.
- Kriva linija znači da imate jako puno energije.
- Ravna linija znači da ste mudra osoba.
- Ako imate više od jedne linije života, znači da imate snagu i vitalnost.
- Prekinuta linija znači iznenadnu promjenu u životu.
- Ako se prekida na obje ruke to može da znači bolest ili povredu.

foto www.whstatic.com
wikihow.com
Linija sudbine

Ova linija vertikalno prelazi preko ruke, a većina ljudi nema ovu liniju. Ljudi koji je posjeduju mogu da otkriju kako je vaš život pod uticajem neočekivanih događaja.

- Ako je linija duboka, znači da ste pod jakim uticajem sudbine.
- Ako se prekršta sa linijom života, vi ste neko koje sam razvio svoju ličnost.
- Prekinuta linija ili linija koja mijenja svoju pitanju ukazuje na mnogo promjena zbog spoljnih uticaja.
foto www.whstatic.com
wikihow.com

.kolektiv.me